Winactie: drie karaokeboxen met alle liedjes uit ‘Het Feest van Tante Rita’

In samenwerking met Pathé Thuis brengen wij het muzikale feest uit de populaire familiefilm Het Feest van Tante Rita naar jouw woonkamer. Wij geven namelijk drie karaokeboxen met alle negen liedjes uit de film weg. De karaokeboxen hebben een vermogen van 40 Watt en zijn met een opgeladen accu geschikt om drie uur lang te gebruiken, zodat je de hele avond keihard mee kunt zingen. Via Bluetooth kun je je telefoon koppelen om muziek vanaf YouTube, Spotify of Soundcloud af te spelen, maar we geven je ook een USB met de liedjes uit Het Feest van Tante Rita, waardoor je de grootste Minidisco-hits sowieso mee kunt zingen.

Hoe doe je mee aan de winactie? Het is simpel: vul hieronder je naam en je e-mailadres in en laat ons weten wat jouw go-to karaokenummer is. Wij selecteren vervolgens willekeurig drie winnaars. Zing jij binnenkort mee met tante Rita? Actievoorwaarden zijn van toepassing.

🚨 Let op: Deze winactie is inmiddels helaas afgelopen. Houd vooral onze website en social media kanalen in de gaten voor nieuwe winacties in de toekomst.


Actievoorwaarden winactie karaokeboxen

 1. Organisator
  Deze winactie wordt georganiseerd door Banli Media B.V. (hierna te noemen: “de Organisator”), gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85205575.
 2. Deelname
  2.1 Deelname aan deze winactie is gratis en staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland en die ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van deelname.
  2.2 Medewerkers van de Organisator en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.
  2.3 Deelname aan de winactie houdt volledige acceptatie van deze actievoorwaarden in.
 3. Hoe deel te nemen
  3.1 Deelnemers kunnen deelnemen aan de winactie door de prijsvraag te beantwoorden en hun naam en e-mailadres in te vullen op Streamwijzer.nl.
  3.2 De winactie loopt van woensdag 5 april 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023.
  3.3 De Organisator is niet verantwoordelijk voor onvolledige, onjuiste of verlate inzendingen.
 4. Prijzen
  4.1 Er worden drie (3)
  karaokeboxen verloot onder de deelnemers die de prijsvraag hebben beantwoord.
  4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
  4.3 Eventuele belastingen of kosten die voortvloeien uit het winnen van de prijs zijn voor rekening van de winnaar.
 5. Trekking en bekendmaking winnaars
  5.1 De winnaars worden willekeurig gekozen uit alle deelnemers die de prijsvraag correct hebben beantwoord.
  5.2 De trekking vindt plaats op woensdag 12 april 2023.
  5.3 De winnaars worden binnen 10 werkdagen na de trekking per e-mail op de hoogte gebracht.
  5.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Persoonsgegevens
  6.1 Door deelname aan de winactie geeft de deelnemer toestemming voor het verzamelen en verwerken van de verstrekte persoonsgegevens (naam en e-mailadres) voor het organiseren van deze winactie en het informeren van de winnaars.
  6.2 Door deelname aan de winactie geeft de deelnemer toestemming voor het voortaan ontvangen van de Streamwijzer nieuwsbrief. Daarin geven we wekelijks updates over de nieuwste films en series op de streamingdiensten. Uitschrijven kan onderaan de mail.
  6.2 De Organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemers verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de deelname aan de winactie, de ontvangst van de prijs of uit technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
  7.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de winactie te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen indien dit naar eigen inzicht noodzakelijk wordt geacht, zonder enige vorm van aansprakelijkheid jegens de deelnemers.
 8. Klachten
  Eventuele klachten over de winactie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Organisator per e-mail naar redactie[at]streamwijzer.nl. Klachten worden binnen 4 weken na ontvangst beantwoord.
 9. Toepasselijk recht
  Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de winactie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 10. Contact
  Voor vragen of opmerkingen over deze winactie kunt u contact opnemen met de Organisator via redactie[at]streamwijzer.nl.
Jessica studeerde Nederlandse literatuur en Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit. Als Redacteur bij Streamwijzer kan ze nu eindelijk haar passies voor schrijven en films combineren. Je maakt haar vooral blij met horrorfilms en Nederlandse romcoms.